Ikke i Norway?
Velg et annet land for å se innhold som er spesifikt for din region.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Svar på spørsmålene dine

Vi er her for deg…

Filtrer etter kategori
Velg alle
Hvordan lisenser fungerer
Medier og TV-kilder
Trenger jeg lisens hvis.....

De viktigste spørsmålene

 • Vi viser audiovisuelt innhold, som vi har kjøpt på DVD eller leid via vårt online streaming-tjeneste abonnement. Har vi bruk for en lisens for å kunne se eller vise film i det offentlige?
  Ja. Stedet for visningen krever en lisens uansett hvem som eier innholdet. Selvom dere har leid, lånt eller kjøpt et audiovisuelt innhold, er den kun ment til privat bruk. Dere kan derfor ikke vise den i det offentlige rom, med mindre dere anskaffer en lisens for visningen.…
 • Vi tar ikke betalt for inngang. Trenger vi fortsatt lisens?
  Ja. Det kreves lisens. …
 • Vi er en non-profit organisasjon. Trenger vi fortsatt lisens?
  Ja. I henhold til loven, har det ingen betydning om dere er non-profit eller ikke. Dere er pliktige til å ha en lisens for å vise audiovisuelt innhold.…
 • Hvor mye koster en MPLC paraplylisens?
  I de fleste tilfeller baserer kostnaden seg på bransjetype og/eller fasilitetenes størrelse. Kontakt MPLC for prisoverslag. …
 • Vi er ikke åpne for offentligheten. Trenger vi fortsatt lisens?
  Ja. Selvom antall gjester begrenses til for eksempel kun å gjelde for medlemmer, så er alle fasiliteter utenfor hjemmet å betrakte som et offentlig rom, og det kreves lisens.…
 • Vi leier ut våre lokaler til andre grupper. Er vi ansvarlige for krenkelse av opphavsretten?
  Ja. Lokalets eier kan stilles til ansvar eller betraktes som "medvirkende til krenkelse."…
 • Hva er visning i det offentlige rom?
  Alle visninger av audiovisuelt materiale utenfor det private rom, er å betrakte som en offentlig visning.…
 • Hva er audiovisuelt innhold?
  Audiovisuelt materiale er for eksempel TV-programmer, film, video e.l. Uansett om det anvendes gjennom fysiske medier eller at det vises gjennom streaming, TV eller liknende.…
 • Dekker MPLC sin paraplylisens BBC kanalene (BBC Earth, BBC BRIT & BBC World News)?
  Nei, programmene på disse kanalene har blitt klarert for offentlig visning, men MPLC's paraplylisens inkluderer retten til offentlig visning for BBC sitt innhold vist via DVD, Blye-ray etc. samt visning på andre enn BBC's egne kanaler. …

Hvis du har ytterligere spørsmål er du velkommen til å kontakte MPLC på +47 22 33 79 00 eller send en e-post til info@mplc.no