Ikke i Norway?
Velg et annet land for å se innhold som er spesifikt for din region.

Vi er ikke åpne for offentligheten. Trenger vi fortsatt lisens?

Ja. Selvom antall gjester begrenses til for eksempel kun å gjelde for medlemmer, så er alle fasiliteter utenfor hjemmet å betrakte som et offentlig rom, og det kreves lisens.

Kontakt oss nå for å stille spørsmål, finne ut hvor mye en lisens vil koste eller for å få lisens i dag.