Ikke i Norway?
Velg et annet land for å se innhold som er spesifikt for din region.

MPLC Brukervilkår

Avtale mellem deg som bruker og MPLC,

Effektiv fra 13. mars 2018 

Motion Picture Licensing Corporation («MPLC») er en videolisensieringstjeneste som tilbyr et utvalg av opphavsrettsbeskyttede filmer og andre audiovisuelle programmer som utelukkende er ment for personlig og privat bruk (heretter kalt «Videoer»). MPLC utsteder en årlig Paraplylisens® som tillater bruk av videoer i det offentlige rom fra noen av MPLC’s 1000+ filmstudioer og produsenter.

GODKJENNELSE AV BRUKERVILKÅRENE 

Ved å besøke og/eller bruke denne nettsiden, bekrefter du å bli bundet av Brukervilkårene, samt at du vil følge de. Vilkår for bruk inkluderer vår personvernerklæring (https://no.mplc.com/personvernerklaering/) og enhver «sluttbruker lisensavtale» som kan følge med gjeldende service. Dersom du ikke godtar Brukervilkårene, vennligst ikke benytt nettsiden.    

MPLC nettsiden skal defineres her for å inkludere alle mplc.org og alle andre nettsider som drives av MPLC. Som referert til heretter, inkluderer «vi», «oss», eller «vår» MPLC, og «deg» eller «din» inkluderer brukeren. Følgende beskriver vilkårene for bruk der informasjon, tjenestene og produktene på vår nettside, samt relaterte nettsider inngår. (Heretter, «Tjenestene») Spørsmål eller merknader om disse bruksbetingelsene skal sendes til oss via «Kontakt MPLC» skjemaet som finnes på vår nettside.

ENDRINGER I BRUKERVILKÅRENE 

Vi forbeholder oss retten til å endre eller omformulere brukervilkårene, inkludert personvernrettighetene fra tid til annen og uten forvarsel. Dette gjøres for å beskrive oppdateringer eller forbedringer av hvordan Tjenestene fungerer, for å gjenspeile endringer i loven og/eller av en rekke andre grunner. Slike revisjoner er etter eget skjønn og skal gjelde umiddelbart.

BRUK AV DENNE NETTSIDEN 

Du bekrefter at du har lest og godtar å være bundet av vilkårene for bruk. Du aksepterer videre å overholde norsk eller annen gjeldende lov om overføring av informasjon som er hentet fra brukervilkårene. Videre aksepterer du å ikke å bruke Tjenestene for ulovlige formål, samt ikke forstyrre nettverkene som er tilkoblet Tjenestene.

Du samtykker å bruke Tjenestene utelukkende for eget, ikke-kommersielt bruk.

Du samtykker i å straks varsle oss om uautorisert tilgang eller bruk av Tjenestene av en hvilken som helst part eller ethvert krav om at Tjenestene krenker opphavsretten, varemerker eller andre avtalefestede, lovbestemte eller vanlige rettigheter.

MPLC forbeholder seg retten til enhver tid og fra tid til annen endre eller avbryte, midlertidig, eller permanent, Tjenesten (eller deler av den) med eller uten varsel. Du godtar at MPLC ikke er ansvarlig ovenfor deg eller en tredjepart for eventuelle endringer, suspensjoner eller opphør av Tjenesten.

ÅNDSVERK 

Denne nettsiden inneholder materiale som helt eller delvis er avledet av materialer levert av oss og ulike andre kilder. Denne nettsiden, inkludert (men ikke begrenset) til dets tekst, logoer, innhold, fotografier og grafikk, er beskyttet av opphavsretten, servicemerker, internasjonale avtaler og/eller andre proprietære rettigheter og lover i Norge og andre land. Den immaterielle eiendommen er også beskyttet i henhold til norsk opphavsrett og andre lover og avtaler. Du godtar å overholde alle gjeldende opphavsretter og andre lover, samt eventuelle tilleggsopplysninger om opphavsrett eller begrensninger i Tjenestene.

Du kan laste ned materiale fra Tjenesten og/eller lage en utskriftskopi for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du beholder all opphavsrett og andre proprietære merknader. Hvis du ønsker å lage kopier og/eller distribuere viss informasjon, vennligst kontakt oss.

Du må ikke bruke noen av våre varemerker, handelsnavn eller tjenestemerker på noen måte som skaper inntrykk av at slike navn og merker tilhører eller er knyttet til deg, uten vårt samtykke. Du anerkjenner at du ikke har noe eierskap i og til noen av navnene og merkene.

INGEN LISENS INNVILGET 

Med forbehold om disse brukervilkårene gir MPLC deg en ikke-eksklusivt begrenset lisens for bruk av tjenestene. Denne inkluderer tilgang til og visning av videoene på en streaming-basis for personlige, ikke-kommersielle formål som angitt i disse bruksbetingelsene. Du skaffer ingen rettigheter eller lisenser til tjenestene og materialene som er inkludert her enn den begrensede rettigheten til å benytte tjenestene i samsvar med vilkårene for bruk. Skulle du velge å laste ned innhold fra tjenestene, må du gjøre dette i samsvar med brukervilkårene. Slik nedlastning er kun lisensiert til deg fra oss for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk i samsvar med personvernvilkårene. Dette overfører videre ikke andre rettigheter til deg.

Du samtykker å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, handle, videreselge eller utnytte for kommersielle formål, enhver del av Tjenesten. Dette inkluderer bruk og tilgang til Tjenesten.

RESERVERTE RETTIGHETER 

Alle nåværende og framtidige rettigheter i og til immaterielle eiendeler og andre eiendomsrettigheter av enhver type i henhold til lovgiving, innenlandsk eller utenlandsk, herunder rettigheter i og til alle søknader og registreringer knyttet til Tjenestene, skal mellom deg og MPLC til enhver tid være og forbli den eneste og eksklusive tilknytningen til MPLC. Alle tilstedeværende og framtidige rettigheter på Tjenestene (inkludert retten til å utnytte Tjenestene og eventuelle deler av Tjenestene over enhver nåtid eller framtidig teknologi) er forbeholdt oss for vår eksklusive bruk. Du kan ikke kopiere eller benytte Tjenestene eller deler av disse.  

ANSVARSBEGRENSNING FOR NØYAKTIGHET

Vi garanterer ikke nøyaktigheten, kvaliteten, fullstendigheten, valutaen eller gyldigheten av informasjon på nettstedet. All informasjon på denne nettsiden er hentet fra kilder som er betrodd av oss for å være nøyaktig og pålitelig. Materialet som tilbys på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil, og nettstedet kan være underlagt avbruddstider. Vi kan til enhver tid gjøre endinger eller forbedringer. Tjenestene blir gjort tilgjengelig for deg på en «as is» basis. Vi frasier oss og aksepterer ikke noe ansvar i forhold til Tjenestene.

GENERELL ANSVARSFRASKRIVELSE 

Vi er ikke ansvarlige for direkte, indirekte, tilfeldige følgeskader eller andre skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruken av denne nettsiden eller tilknyttede nettsider. Dette inkluderer personskade, driftsavbrudd, brukstap, tapt data, tapt fortjeneste eller annet økonomisk tap, uansett om det foreligger kontrakt, uaktsomhet eller annen forstyrrelse, og selv om vi har blitt informert på forhånd. Vårt totale ansvar for deg for alle tap, skader og årsaker til handling vil ikke overstige beløpet du betalte til oss for å få tilgang til tjenenestene. 

BEGRENSNINGER 

Du aksepterer at eventuelle krav eller saksgrunnlag som har oppsått i forbindelse med eller relatert til bruken av Tjenestene – uansett om lovgivning sier noe annet – skal innleveres innen ett (1) år etter opphav.

ERSTATNING 

Du samtykker, i den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, å holde oss, våre styremedlemmer, eiere, agenter og ansatte harmløse fra ethvert krav. Dette inkluderer rimelige advokatutgifter, som er utført av en tredjepart på grunn av eller som følge av bruken av Tjenestene.

LENKER 

Tjenestene viser lenker til andre nettsider som ikke eies eller vedlikeholdes av oss. Inkluderingen av en slik lenke innebærer ikke godkjenning fra vår side. Visningen av et slikt nettsted skjer på egen risiko.

Tjenestene kan gi, eller tredjeparten kan gi lenker til andre spennende nettsteder. Fordi vi ikke har kontroll over slike nettsteder, bekrefter og aksepterer du at MPLC ikke er ansvarlig for innholdet, reklamen, produktene eller annet materiale tilgjengelig på nettstedet. Du anerkjenner og aksepterer at vi ikke direkte eller indirekte skal være ansvarlig for skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket gjennom et hvert slikt nettsted. Når du klikker på en lenke i Tjenestene, vil vi ikke advare deg om at du har forlatt Tjenestene våre og er underlagt vilkårene, inkludert personvernregler, av et annet nettsted eller destinasjon. Disse bruksvilkårene regulerer ikke bruken av et annet nettsted eller destinasjon, og du bør lese vilkårene for bruk og personvernreglene før du oppgir noen opplysninger eller engasjerer deg i eventuelle transaksjoner.

OVERTREDELSESPOLICY 

Det er vår policy å reagere raskt når vi mottar varsel om hevdet brudd på immaterielle rettigheter. Vi vil omgående behandle og undersøke merknader om påstått overtredelse og vil iverksette hensiktsmessige tiltak i henhold til loven.

Alle merknader om brudd på opphavsretten skal sendes til info@mplc.no

Merknader om brudd på opphavsretten skal inneholde følgende opplysninger:

  • En fysisk eller elektronisk signatur av en person som er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettsinnehaveren som angivelig er krenket.
  • Identifikasjon av opphavsrettsbeskyttet arbeid som angivelig er krenket.
  • Identifikasjon av materialet som hevdes å være krenkende og informasjon som er rimelig nok til å tillate oss å lokalisere materialet.
  • Adresse, telefonnummer eller e-post til klagende parti.
  • En erklæring om at informasjonen i varselet er korrekt, og at klagende parti er autorisert til å handle på vegne av eieren.

ALDERSBEGRENSNING 

Tjenestene er ikke ment for barn uten godkjenning av foreldre eller verge. Dersom du er under 16 år, har du ikke lov til å registrere deg hos MPLC eller gi fra deg dine personlige opplysninger. Hvis du har fylt 16 år, men er under 18 år, kan du kun registrere deg hos MPLC hvis du har fått samtykke fra foreldre eller verge, inkludert deres samtykke til disse vilkårene for bruk på dine vegne.

ADGANG UTENFOR NORGE

Vi garanterer ikke at det materiale du finner på nettsiden, er hensiktsmessig eller tilgjengelig for anvendelse utenfor Norge. Såfremt du anvender Tjenestene fra andre lokasjoner, er du selv ansvarlig for overholdelsen av gjeldende lovgivning. 

MPLC kan linke til nettsider, som drives av MPLC-søsterselskaper utenfor Norge. Ved anvendelse av disse nettsidene er du ansvarlig for overholdelse av gjeldende, lokal lovgivning.

BRUK AV PERSONLIG INFORMASJON 

For informasjon om MPLC’s retningslinjer og praksis for innsamling og bruk av informasjonen din, vennligst les personvernerklæringen tilgjengelig på vår nettside. Ved å godta disse vilkårene for bruk, godtar du at bruken av Tjenestene dine er underlagt personvernreglene som trer i kraft på tidspunktet for bruken din.

ØVRIGE BESTEMMELSER

Disse bruksvilkårene vil bli styrt og tolket i henhold til loven i Norge. Dersom noen av delene i disse bruksvilkårene er ulovlige, ugyldige eller ikke håndhevbare, vil den delen ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av eventuelle gjenstående bestemmelser.