Ikke i Norway?
Velg et annet land for å se innhold som er spesifikt for din region.

Åndsverkloven

Filmverk som spillefilmer, dokumentarer, tv-serier på DVD, Blue-ray, TV, streaming eller i et annet digitalt format som kan kjøpes på internett eller i utleieforretninger må kun anvendes til privat bruk med mindre brukeren innehar en særskilt lisens. Dette følger av Åndsverkloven. MPLC vil i de aller fleste tilfeller kunne løse institusjoners og virksomheters behov for bruk av opphavsrettsbeskyttet audiovisuelt materiale ved å tegne en Paraplylisens.

Rettighetshaveren av et filmverk eller et TV-program er beskyttet av Åndsverkloven og det åpner for straff gjennom bøter og/eller fengsel dersom loven ikke overholdes. 

Åndsverkloven er til for å beskytte produsenter og kunstnere mot at deres verk og prestasjoner blir kopiert og brukt offentlig uten deres samtykke.