Ikke i Norway?
Velg et annet land for å se innhold som er spesifikt for din region.
Edit Content
Søk etter
Hjelp med en ny lisens?
Ring til +47 22 33 79 00
Support for eksisterende kunder?
Ring +47 22 33 79 00

Vi leier ut våre lokaler til andre grupper. Er vi ansvarlige for krenkelse av opphavsretten?

Ja. Lokalets eier kan stilles til ansvar eller betraktes som “medvirkende til krenkelse.”

Kontakt oss nå for å stille spørsmål, finne ut hvor mye en lisens vil koste eller for å få lisens i dag.