Ikke i Norway?
Velg et annet land for å se innhold som er spesifikt for din region.

Vi viser audiovisuelt innhold, som vi har kjøpt på DVD eller leid via vårt online streaming-tjeneste abonnement. Har vi bruk for en lisens for å kunne se eller vise film i det offentlige?

Ja. Stedet for visningen krever en lisens uansett hvem som eier innholdet. Selvom dere har leid, lånt eller kjøpt et audiovisuelt innhold, er den kun ment til privat bruk. Dere kan derfor ikke vise den i det offentlige rom, med mindre dere anskaffer en lisens for visningen.

Kontakt oss nå for å stille spørsmål, finne ut hvor mye en lisens vil koste eller for å få lisens i dag.