Ikke i Norway?
Velg et annet land for å se innhold som er spesifikt for din region.

Den lovlige måten å vise film og TV på i offentlige eller kommersielle lokaler.

Hvis du viser TV-programmer eller filmer i et offentlig rom, trenger du en spesiell lisens i tillegg til TV-lisensen eller TV-abonnementet ditt. Dette gjelder butikker, restauranter, barer, hoteller, klubber, skoler, tannlegerom, detailsudstillingslokaler og til og med halvoffentlige lokaler som medlemsklubber, pauserom for ansatte eller treningssentre.

© Marvel Entertainment Disney 2022

Hvem er MPLC?

MPLC har representert Hollywood-studioer som Disney, Universal, Paramount, Pixar, Marvel Studios og Dreamworks Animation i over 35 år. Disse studioene, sammen med hundrevis av uavhengige film- og TV-produsenter, har engasjert MPLC til å kreve inn lisensinntekter fra andre visningssteder enn kinoer – det er bransjebegrepet for steder som viser film og TV i det offentlige rom, men som ikke er tradisjonelle kinoer. MPLC er nå verdens største lisensieringsselskap for film og TV som ikke vises på kino.

MPLC ble grunnlagt i 1985 av en tidligere visepresident i Paramount Pictures og MGM. Vi har nå kontorer i 28 land, med hovedkontor i Storbritannia og USA. I Storbritannia holder vi til i Eastbourne i Sussex, og i USA holder vi til i Los Angeles, i nærheten av mange av Hollywood-studioene vi representerer.

Nesten 150 personer jobber for MPLC, og de fleste av dem bruker tiden sin på å forklare bedrifter behovet for å bli lisensiert og deretter gjøre det rimelig, enkelt og raskt.

Hva er en lisens for offentlig fremføring?

Opphavsrettsloven skiller mellom “privat visning” (f.eks. visning hjemme) og “offentlig visning”. Offentlig fremføring er når en film eller et TV-program vises på et sted der allmennheten kan se den utenfor sitt eget hjem.

Dette omfatter blant annet barer og restauranter, hotellrom, kontorer og bilforhandlere, tannlegekontorer, legekontorer, venterom, personalområder, til og med samlingssteder og klubber. Med en lisens for offentlig fremføring, som du får raskt og rimelig her, får du rettighetene til å vise TV- og filminnhold for kunder, medlemmer eller ansatte. Hollywood og andre studioer som har laget TV- og filmprogrammene, får betalt av lisensinntektene som vi samler inn for dem, og som støtter tusenvis av arbeidsplasser og fortsatt kreativitet.

Hvem trenger lisens?

Nesten alle virksomheter eller organisasjoner som viser filmer eller TV-programmer på en TV-skjerm i et offentlig rom, trenger lisens. Det spiller ingen rolle hvordan du får programmene dine – DVD, Blu-ray, nedlasting eller strømming, kringkasting, bakkenett, kabel- eller satellitt-TV – det er programmet som må ha lisens, ikke måten du får det på.

Dette er kanskje ny informasjon for deg, men lisensene er utformet for å være raske, enkle og rimelige.

Når du kjøper en lisens fra MPLC, sikrer du at virksomheten din overholder regelverket, fjerner risikoen for straffeforfølgelse og betaler ditt bidrag til produksjonskostnadene for innholdet du bruker.

Men slapp av, lisensene er svært rimelige, enkle å kjøpe og kan være på plass umiddelbart.

Møt seniorteamet vårt

Ron Wheeler
Head of Business & Legal Affairs and Studio Relations

Støtte til innholdsskapere

Vi i MPLC brenner for å støtte underholdningsbransjen og bidra til å finansiere godt innhold. Godt innhold er bare mulig hvis opphavsmennene får betalt for innholdet de produserer, så vi samler inn royalties på vegne av rettighetshaverne våre og sørger for at de får betalt for arbeidet sitt.

Og studioene vi representerer

I over 30 år har vi samarbeidet med verdens mest anerkjente og prestisjetunge Hollywood-studioer og hundrevis av uavhengige produsenter og innholdsskapere over hele verden. Sammen har vi dype partnerskap og langvarige relasjoner. Disse studioene stoler på at vi krever inn de royaltyene de har krav på, og de stoler på at vi opptrer ansvarlig og er en respektfull beskytter og forlengelse av merkevaren deres.

Svar på spørsmålene dine

Vi er her for deg…

 • Vi viser audiovisuelt innhold, som vi har kjøpt på DVD eller leid via vårt online streaming-tjeneste abonnement. Har vi bruk for en lisens for å kunne se eller vise film i det offentlige?
  Ja. Stedet for visningen krever en lisens uansett hvem som eier innholdet. Selvom dere har leid, lånt eller kjøpt et audiovisuelt innhold, er den kun ment til privat bruk. Dere kan derfor ikke vise den i det offentlige rom, med mindre dere anskaffer en lisens for visningen.…
 • Vi tar ikke betalt for inngang. Trenger vi fortsatt lisens?
  Ja. Det kreves lisens. …
 • Vi er en non-profit organisasjon. Trenger vi fortsatt lisens?
  Ja. I henhold til loven, har det ingen betydning om dere er non-profit eller ikke. Dere er pliktige til å ha en lisens for å vise audiovisuelt innhold.…
 • Hvor mye koster en MPLC paraplylisens?
  I de fleste tilfeller baserer kostnaden seg på bransjetype og/eller fasilitetenes størrelse. Kontakt MPLC for prisoverslag. …
 • Vi er ikke åpne for offentligheten. Trenger vi fortsatt lisens?
  Ja. Selvom antall gjester begrenses til for eksempel kun å gjelde for medlemmer, så er alle fasiliteter utenfor hjemmet å betrakte som et offentlig rom, og det kreves lisens.…
 • Vi leier ut våre lokaler til andre grupper. Er vi ansvarlige for krenkelse av opphavsretten?
  Ja. Lokalets eier kan stilles til ansvar eller betraktes som "medvirkende til krenkelse."…
 • Hva er visning i det offentlige rom?
  Alle visninger av audiovisuelt materiale utenfor det private rom, er å betrakte som en offentlig visning.…
 • Hva er audiovisuelt innhold?
  Audiovisuelt materiale er for eksempel TV-programmer, film, video e.l. Uansett om det anvendes gjennom fysiske medier eller at det vises gjennom streaming, TV eller liknende.…
 • Dekker MPLC sin paraplylisens BBC kanalene (BBC Earth, BBC BRIT & BBC World News)?
  Nei, programmene på disse kanalene har blitt klarert for offentlig visning, men MPLC's paraplylisens inkluderer retten til offentlig visning for BBC sitt innhold vist via DVD, Blye-ray etc. samt visning på andre enn BBC's egne kanaler. …

Våre partnere

MPLC samarbeider tett med ledende institusjoner for å støtte opp om immaterielle rettigheter. Sammen med våre partnere informerer vi organisasjoner om opphavsrett og viktigheten av å overholde regelverket.