Ikke i Norway?
Velg et annet land for å se innhold som er spesifikt for din region.

Hva er visning i det offentlige rom?

Alle visninger av audiovisuelt materiale utenfor det private rom, er å betrakte som en offentlig visning.

Kontakt oss nå for å stille spørsmål, finne ut hvor mye en lisens vil koste eller for å få lisens i dag.