Ikke i Norway?
Velg et annet land for å se innhold som er spesifikt for din region.
Edit Content
Søk etter
Hjelp med en ny lisens?
Ring til +47 22 33 79 00
Support for eksisterende kunder?
Ring +47 22 33 79 00

Dekker MPLC sin paraplylisens BBC kanalene (BBC Earth, BBC BRIT & BBC World News)?

Nei, programmene på disse kanalene har blitt klarert for offentlig visning, men MPLC’s paraplylisens inkluderer retten til offentlig visning for BBC sitt innhold vist via DVD, Blye-ray etc. samt visning på andre enn BBC’s egne kanaler. 

Kontakt oss nå for å stille spørsmål, finne ut hvor mye en lisens vil koste eller for å få lisens i dag.